Проверь себя — система образования в Чехии

Приезжая в другую страну, первая сложность, которая встает на пути человека — это изучение языка. Если Вы выбрали Чехию, как страну для получения высшего образования и уже начали изучать чешский язык, или уже живете здесь и успели полюбить эту удивительную страну, проверьте свои знания о системе образования в Чехии. Небольшую подсказку можете найти в статье Система образования в Чехии.

Které ze slov uvedených v závorce by se nejlépe hodilo do věty? (Выберите подходящее слово)

Některé vysoké školy jsou státní, jiné jsou (soukromé/vlastní/místní).
Bakalářské studium
(má/se koná/trvá) tři roky.
Při studiu na VŠ musíte
(splnit/napsat/žádat) stanovený počet kreditů.
Předmět, ve kterém neuspějete, si musíte
(uložit/naložit/přeložit) do dalšího ročníku.
Existují předměty, které jsou v rámci studia povinné, jiné jsou
(volitelné/volné/volební).                                                                                         Musíte (dbát/dodržovat/mít) studijní a zkouškový řád vysoké školy.
V čele každé fakulty stojí
(rektor/kvestor/děkan).
Vysokoškolské studium je zakončeno
(univerzitní/státní/maturitní) zkouškou.
Součástí závěrečné zkoušky je
(obrana/ochrana/obhajoba) diplomové práce.
Slavnostní předání diplomu a udělení akademického titulu v závěru studia se nazývá
(promoce/imatrikulace/titulace).

Задание было подготовлено преподавателем чешского языка в Высшей школе Финансов и Управления в Праге специально для иностранных студентов. Очень талантливая и любимая всеми студентами учительница начинает первую лекцию именно с этого задания.

система образования в Чехии - тест